stefan kassel design: portfolio
TM 


Bert Kaempfert: The Polydor Singles  1958/1972
previous

 

Bert Kaempfert The Polydor Singles Collection 1958/1972 / Polydor, 2000
Art Direction & Design

next